Kinder- en jongerenthera

Groepsessie voor kinderen/jongeren

Groepssessies zijn mogelijk vanaf 5 jaar. Om erkenning en veiligheid in de groep te bevorderen werken we met leeftijdsgroepen gedurende een welbepaalde periode. Afhankelijk van de gebruikte therapievorm en methodiek worden verschillende mogelijkheden aangeboden.


Fijne motoriek en schrijfmotoriek voor kleuters

Dit aanbod is taakgericht en probeert de noden van de verschillende groepsleden individueel te benaderen in een groepsactiviteit.

De onderzoeksfase gebeurt individueel.

Na het formuleren van de concrete doelen schrijf je in voor 10 sesies van 1 uur.

Deze sessies gaan wekelijks door in de praktijk op woensdag- of vrijdag namiddag


Sociale vaardigheidstraining 'samen denken en doen'

sociaal en cognitief behandelprogramma voor kinderen

tussen 8 en 13 jaar
met een normaal IQ
met een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS)
zwak in sociale vaardigheden

16 sessies van 1 uur voor kinderen
4 sessies voor ouders (psycho- en co-educatie)

gaan wekelijks door op een vast tijdstip


Cognitieve vaardigheden 'stop! Hoe los ik het op?'

sociaal en cognitief behandelprogramma

tussen 8 en 13 jaar
met een normaal IQ
met een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS)
zwak in cognitieve vaardigheden, die zich uiten in (sub)agressief gedrag

9 sessies van 1 uur voor kinderen
3 sessies voor ouders (psycho- en co-educatie)

gaan wekelijks door op een vast tijdstip


Schrijfmotoriek voor lagere schoolkinderen

Dit aanbod is taakgericht en probeert de noden van de verschillende groepsleden individueel te benaderen in een groepsactiviteit.

Het kwantitatief en kwalitatief onderzoek gebeurt individueel.

Na het formuleren van de concrete doelen schrijf je in voor 10 sesies van 1 uur.

Deze sessies gaan wekelijks door op woensdag- of vrijdag namiddag


Agressieregulatie 'Hoe word ik boos?'

sociaal en cognitief behandelprogramma


tussen 8 en 13 jaar
met een normaal IQ
met een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS)
zwak in sociale vaardigheden

12 sessies van 1 uur voor kinderen
3 sessies voor ouders (psycho- en co-educatie)

gaan wekelijks door op een vast tijdstip


Creatieve therapie (8 - 13 jaar) jezelf in beeld! identiteit en zelfvertrouwen

Dit aanbod is inzichtgevend en probeert de hulpvragen van de verschillende groepsleden individueel te benaderen. Innerlijke en groepsdynamische processen spelen een heel belangrijke rol. De therapeut helpt jou in jouw zoektocht naar jezelf en jouw zelfzekerheid.

Tijdens een individueel kennismakingsgesprek verhelderen we de hulpvraag.

Na het formuleren van de therapeutische doelen schrijf je in voor 5 sessies van 1.30 uur.

Deze sessies gaan wekelijks door in de praktijk


Creatieve therapie (16 tot ... jaar) 'jezelf in beeld' identiteit en zelfvertrouwen

Dit aanbod is inzichtgevend en probeert de hulpvragen van de verschillende groepsleden individueel te benaderen. Innerlijke en groepsdynamische processen spelen een heel belangrijke rol. De therapeut helpt jou in jouw zoektocht naar jezelf en jouw zelfzekerheid.

Tijdens een individueel kennismakingsgesprek verhelderen we de hulpvraag.

Na het formuleren van de therapeutische doelen schrijf je in voor 5 sesies van 1.30 uur. (ongeveer 1 semester)

Deze sessies gaan wekelijks door in de praktijk


Creatieve therapie (13 tot 16 jaar) 'jezelf in beeld' identiteit en zelfvertrouwen

Dit aanbod is inzichtgevend en probeert de hulpvragen van de verschillende groepsleden individueel te benaderen. Innerlijke en groepsdynamische processen spelen een heel belangrijke rol. De therapeut helpt jou in jouw zoektocht naar jezelf en jouw zelfzekerheid.

Tijdens een individueel kennismakingsgesprek verhelderen we de hulpvraag.

Na het formuleren van de therapeutische doelen schrijf je in voor 5 sesies van 1.30 uur.

Deze sessies gaan wekelijks door in de praktijk

info at groeiennaarjezelf dot be - pontstraat 79 - 8540 Deerlijk - Tel. 0496 15 67 55

Alle rechten voorbehouden - © Isabelle V.