Kinder- en jongerenthera

Mijn visie en aanbod

De basis om tot leren te komen, wordt gevormd door de biologische blauwdruk, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, denkontwikkeling en zelfvertrouwen (Brouwer 2006). Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat jonge kinderen ruimte nodig hebben om zich op eigen ritme te ontwikkelen. In onze cultuur worden kinderen heel snel tot cognitief leren aangezet. Sommige kinderen zijn nog niet klaar om zich dit soort leren eigen te maken en voelen zich daardoor niet begrepen. Tijdens mijn therapeutisch werk wil ik de eigenheid van het kind helpen herstellen. Om het ontwikkelend leren terug op gang te brengen en het geloof in zichzelf terug te winnen specialiseerde ik me in het motorisch en  sociaal-emotioneel ontwikkelen.
Als ergotherapeut stel ik me de vraag wat de stoornis of de diagnose aan gevolgen kent binnen het dagdagelijks handelen.
Als creatief therapeut geef ik kinderen en jongeren een middel om zichzelf beter te leren kennen en te groeien in gedrag, handelen en zijn.
Als kritisch ontwikkelingsbegeleider bewaak ik de balans tussen de natuurlijke mogelijkheden van het kind en de eisen die aan het kind gesteld worden.
Deze therapeutische specialisaties vormen de basis voor een aanbod op maat van het kind en zijn omgeving. Aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de gevoelige periodes uit de ontwikkelingspsychologie zorgen voor een haalbare therapeutische uitdaging. Per gedragen doel boeken we kleine succesjes en groeien we in eigen mogelijkheden en zelfvertrouwen. Een toekomstgerichte visie waarbij we niet steeds de aandacht op het tekort van het kind, de jongere richten.

info at groeiennaarjezelf dot be - pontstraat 79 - 8540 Deerlijk - Tel. 0496 15 67 55

Alle rechten voorbehouden - © Isabelle V.