Kinder- en jongerenthera

Ergotherapie

Wanneer een kind of jongere niet meer voldoende functioneert tijdens de schoolcontext, de thuissituatie en/of zijn vrije tijd kan een ergotherapeut het handelen van deze persoon behandelen zodat participatie aan deze elementaire leefcontexten terug mogelijk wordt. De ergotherapeut gebruikt gestandaardiseerde testen en maakt observaties om het probleem te verhelderen. Daarna kiest de therapeut voor een behandeling die of gericht is op de ontwikkeling of op de taak van het individu. Soms worden aanpassingen in de onmiddellijke omgeving doorgevoerd om het handelen van het kind te optimaliseren. Wie niet kan handelen, kan niet beleven, niet meer welbevinden en is niet meer betrokken. Door het handelen terug mogelijk te maken herstelt de ergotherapeut de natuurlijke groei van het individu, maakt hij ontwikkeling terug mogelijk en groeit de patiënt in eigen  mogelijkheden.

info at groeiennaarjezelf dot be - pontstraat 79 - 8540 Deerlijk - Tel. 0496 15 67 55

Alle rechten voorbehouden - © Isabelle V.